info
Děkujeme za návštevu našich stránek.

Zajímavosti - kaplička

Kaplička v Mezilesí

Kaplička v Mezilesí byla postavena nákladem 357 zlatých (při dnešní hodnotě stříbra cca 43.000 korun) roku 1874 a osazena zvonem o hmotnosti 105 liber (zhruba 50kg), jehož stáří není bohužel známo.

Závěrem 1.světové války byla nařízena rekvizice zvonu a proto byl místními občany tajně sejmut a zakopán v nedalekém lesíku „v Olšinách“

Další rekvizice následovala v roce 1941 a byla již bohužel úspěšná. Původní zvon se na své místo již nevrátil.

Celá kaplička byla v roce 1947 za cenu 10.000 Kčs kompletně zrekonstruována díky práci a především velkorysému finančnímu přispění místního truhláře p. Školníka, který zhotovil i oltář.

V roce 1949 byl zakoupen nový zvon za 16.000Kčs o hmotnosti 97kg s nápisem: SV.JOSEFE VYPROS MILOSRDNOU SMRT LP.1949

Poslední větší rekonstrukce se konala v roce 1975 kdy byl vyměněna celá vrchní část včetně střešní krytiny, dveří a fasády za cenu 18.550 Kčs. Na této rekonstrukci místní občané odpracovali 505 hodin zdarma.

V kapličce se dodnes zvoní ručně:
...v nedělní poledne a ve státem uznané svátky 5.minut
...a při úmrtí 1.hodinu

Pořadí zvoníků:

manželé Soumarovi čp.38 „Bahenští“
manželé Drašnarovi čp.10 „Pekařovi“ a jejich syn Jiří
Anna Šmídová čp.38
Zdeněk Marván čp.82

Původní zvon 1941
Původní zvon 1941
Kaplička Mezilesí - zvon
Kaplička Mezilesí zvon
Kaplička Mezilesí - interiér
Kaplička Mezilesí interiér
Zdeněk Marván
Zdeněk Marván
Anna Šmídová
Anna Šmídová
Jiří Drašnar
Jiří Drašnar
Manželé Soumarovi
Manželé Soumarovi
Manželé Drašnarovi
Manželé Drašnarovi
Kaplička Mezilesí Kaplička Mezilesí Kaplička Mezilesí