info
Děkujeme za návštevu našich stránek.

Spolky a sdružení - Knihovna

Obecní knihovna s veřejným internetem

Otevírací doba

Středa od 16.00 - 17.00 hodin

Historie knihovny v Mezilesí:

Knihovna je zřízena roku 1921 z převážně knižních darů a sídlí v místnostech Obecního úřadu v domě starosty Jana Holého (čp.78), který půjčuje knihy až do konce roku 1923.

Počátkem roku 1924 se knihovna přemísťuje do budovy místní školy (čp.85) a knihovníkem se stává řídící učitel Bohumil Holý až do srpna roku 1931, kdy odchází do Náchoda. Jeho nástupce Karel Vachek ho nahrazuje i jako řídícího učitele.

V letech 1939-1945 vede knihovnu František Šolta.

Na přelomu let 1969-1970 získává knihovna v budově MNV (čp.89) místnost, nové regály a další vybavení.

V roce 1973 knihovna uvolňuje místo kancelářím JZD a dočasně se stěhuje do domku tehdejšího Obecního úřadu (čp.5).

Po dokončení stavby hasičské zbrojnice se knihovna v roce 1975 stěhuje do jejího přízemí (místnost v letech 2001-2010 využívána jako pobočka České Pošty).

V roce 1984 je knižní fond uspořádán abecedně a naučná literatura je řazena podle MDT.

K dalšímu stěhování v budově hasičské zbrojnice dochází ještě dvakrát, v roce 2001 do 1.patra (dnes Obecní úřad) a v roce 2007 do mezipatra (dříve klubovna SSM).

Díky finanční pomoci Obecního úřadu byla nová místnost knihovny v průběhu roku 2007 kompletně zrekonstruována, vybavena novými regály, drobnými pomůckami a počítačem, který slouží od roku 2010 návštěvníkům k bezplatnému přístupu na internet.

Pořadí knihovníků :

Knihovna se snaží nabízet především co nejaktuálnější tituly mnoha žánrů, které jsou zapůjčovány Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují.

Časopisy k vypůjčení: Květy, Moje krásná zahrada, Epocha, Zahrádkář, Receptář, Koktejl, Živá historie, History.

K dalším dotazům nebo možnosti navštívit knihovnu mimo otevírací dobu lze využít kontakty níže:

kontakty

email: knihovna@mezilesi.cz
tel: 736 424 953

Knižní fond - obsahuje seznam knih ve vlastnictví knihovny Mezilesí. Naleznete v něm proto v minulosti obcí zakoupená a tedy převážně klasická, starší díla včetně naučné literatury.

ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2022
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2021
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2020
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2019
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2018
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2017
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2016
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2015
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2014
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2013
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2012
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2011
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2010
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2009
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2008
ikona Roční výkaz o knihovně za rok 2007

 

ikona Metodická návštěva v roce 2021
ikona Metodická návštěva v roce 2008
ikona Metodická návštěva v roce 1976
ikona Metodická návštěva v roce 1973

 

ikona Kronika knihovny 1930-1943
ikona Ofocená kronika
knihovna obecní úřad knihovna obecní úřad knihovna obecní úřad knihovna obecní úřad Josef Mazač mladší Josef Mazač starší